Optymistyczne przedszkole

Realizacja programu „Optymistyczne przedszkole” daje okazję do wykorzystania twórczego, kreatywnego podejścia nauczycieli do pracy z dziećmi. Mają oni okazję wykorzystać swoje umiejętności, zdolności pasje, w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych. Naszym wspólnym celem jest wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Realizacja podstawy programowej poprzez pryzmat inteligencji wielorakich pozwala zauważyć u każdego dziecka mocne strony, talenty, zainteresowania. Program motywuje do współdziałania nauczycieli z pozostałymi pracownikami placówki oraz z rodzicami. Budowanie przyjaznej atmosfery wzajemnego zrozumienia pozwala na efektywną pracę, wypracowywanie wspólnych standardów wychowawczych. Zaufanie rodziców względem przedszkola przyczynia się do szczerej wymiany informacji, dzięki której rodzice mogą odpowiednio stymulować rozwój dziecka, a przedszkole w pełni zaspakaja oczekiwania rodziców. Dobra atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja klimatowi pracy, która staje się pasją dla twórczych działań edukacyjnych nauczycieli. Działamy w myśl zasady „Optymiści po prostu nie dopuszczają do siebie czarnych myśli. Oni je kolorują. Czym? Magiczną kredką którą jest: uśmiech”. Staramy się na co dzień używać magicznej kredki i tą umiejętność przekazywać naszym wychowankom. Dzięki temu osiągają sukcesy na kolejnych etapach edukacyjnych, a potem w życiu dorosłym.