Przedszkole promujące zdrowie

heart, fruit, isolated-1480779.jpg

Definicja przedszkola promującego zdrowie:

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

– Zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców)

– Podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Anna
 Bacia – Grölich

Katarzyna Chilczuk

Dorota Kozina

Aleksandra Lewiniec

Aleksandra Flis

Program i harmonogram